Expositie

Marianne Vrijdaghs en Chris van Lieshout, 2 cursusdocenten van Cursus Collectief Heemstede, hebben hun cursisten gevraagd om schilderijen te maken met het thema: ‘Adriaan Pauw en Tijdgenoten’

Deze werken worden in het voorjaar van 2020 geëxposeerd in het Raadhuis en er is een publieksprijs aan verbonden.

Meer informatie volgt.

www.ccheemstede.nl